ארכיון | אוקטובר 2012

אתה מעיין בארכיוני האתר לפי תאריך.

"וַינְקּוֹם"

וַיקַם אּיש וילך אל הַר-גורַל אשר בּקִדְמת צוּק ויעַפִּיל פִּסגַתו והוּא בָּא בַּימִים: ובּעמדו בראש צוּקים ויסַב אַחוֹר וירְא אֶת נתיבו אֲשֵר הַלַך בּו מקְצֵה אופֵק רחוק עַדֵי כּה ואֶת כּל זְמַנו אֲשר חַלַף:  ופְּתַּלתַלה ואֲרוכַּה הַדֶרֶך והִיא נודֶדת בֵּין פְּסַגות ועֲרוצֵי תְהום ורָבַּת שַנִים הֵיא: ויבֵּט בּשְרידֵי אהֲבותַיו ומלְחַמותַיו ובּעִיי חוֹרבוֹת  חַכמַתו ואֶווילוּתוֹ ובּמַזלוֹ […]

יאוּש / מיכאל לוין

נכנַס למכּולֶת אַך לא קַנה. הַלַך לסֶרט ויצא בהַפסָקַה. בספר קרא קצת על סַפסָל, השליכו בגועל  לאיזה סַל. ***** הזמין מַשקה באיזה בַּר, הַיה לו מָר ומיוּתָר. בּנייד קיבּל שיחות, ולא טָרַח כלל לעַנות. **** לבּיתו מוּעַק ומוּתַש  חָזַר, גָם שָם הוא חש לפָתַע  זָר. דוֹמֵם הדליק נֵר-נשמָה, בלא לחשוֹב עַל מֵי…  עַל מַה… **** […]

מיכאל לוין / הדרך.

מיכאל לוין / הדרך..

מיכאל לוין / הדרך.

הַדֶרֶך היא עיוֵורֶת, בּעֶצֶם קִיומָה היא מובִילַה. אֶת בּרְכּותֶיהַ, קללותֶיהַ, נִסֵיהַ, לא תֵדָע אֶת אֲשֶר עוללַה…

החזרזיר – סיפור ילדים.

החזרזיר – סיפור ילדים..

הַגְלַדְיאַטוֹר

הַגְלַדְיאַטוֹר.

צילום / פרצופו האמיתי של הכותב.

צילום / פרצופו האמיתי של הכותב..

זמן הכּדור / מיכאל לוין

זמן הכּדור / מיכאל לוין.

מסיפורי שמחת תורה / ( אגדה שהתרחשה אמש…)

מסיפורי שמחת תורה / ( אגדה שהתרחשה אמש…).

מסיפורי שמחת תורה / ( אגדה שהתרחשה אמש…)

ynet -9/10/2012 " בזמן ההקפות בצאת החג, תושבי מושב ברוש הופתעו לגלות כי תוכנם של שבעת ספרי התורה בבית הכנסת נגנב. תושבים סימנו את הרב המקומי שנחקר, התנצל והבטיח "אחזיר את הדברים"….. _____________________________________________________________________________ בישוּב אחד אֵי-שָם כּיהן לו כב' רַב, אֲשר בכל מעוֹדוֹ, השתוקק להיות גָנב, בנֵרות הוא תָּר מַה ואֵיפה לקָחַת, אך לא מצא סְחורה […]