ארכיון | ינואר 2013

אתה מעיין בארכיוני האתר לפי תאריך.

"יער הילד"

לכבוד קרן קיימת לישראל. ————————– א.ג.נ הח"מ הינו אזרח ותיק מאד ומכובד. רצה הגורל וכל חיי השתייכתי למעמד הביניים, ולא לעובדי המדינה, או חברת חשמל , או נמלים וכיו"ב. בשל כך נותרתי עכשיו, לעת בלותי, ללא חסכונות משמעותים , או פנסייה,המאפשרת לי לסיים את קדנציית חיי בשלווה, למעשה אני קיבוץ של איש אחד. איני בא […]

היסטוריה של תרגילי סדר.

******* התחלנו ב:"לפי השמאל קדימה צעד!" המשכנו ב: "שמאל ימין שמאל!" פה ושם עמדנו "דום". מעט מאד עמדנו "נוח".  ואז בבת אחת: "לימין שור!" ועכשיו כבר שנים: "במקום דרוך!" ומה הלאה: "לאחור פנה!" ? 1.1.2013