ארכיון | מרץ 2015

אתה מעיין בארכיוני האתר לפי תאריך.

בסוֹפנו

בכל יום אנו כבר לא יודעים להסביר, משהו שפעם הבנו . ובסופנו נדע הרבה, אך לא נבין מאומה. ורק אותם, שאנו אוהבים ואשר אהבנו, ירצדו וינצנצו לנו באורם, במחשכי הנשיה.