ארכיון | פברואר 2016

אתה מעיין בארכיוני האתר לפי תאריך.

חורף

  קפצתי היום לשלוּלית בּרחוֹב,  להיזכר בּימי ילדוּתי. נִמרָחְתי אפּרקדן על הכּביש המלוּכלך, בקושי נחלצְתי רָטוֹב ומוּבָך. כָּך נודע לי באוֹפן נָהִיר, שאני כּבר אינני צעיר.   הוי החוֹרף שלי, חורפּי האהוּב, לָמָה זֶה, למה עָזַבְתָּני..

כמו יונה (ענת דולב)

  כּמוֹ יוֹנָה לבָנָה טהוֹרָה היא פָּרחָה נִמְלטָה מכלוּבָה המייסֵר המכְאיב בּמִסְתָּרים שֶל גוּף ושֶל נֶפֶש. מָלכָּת הרָדְיוֹ היָפָה אֶת קולָה וחוֹכְמָתָה הוֹתירָה לרָחֵף בחָלל חַיֵינוּ לשָמֵר גָעגוּע צוֹבֵט וקָבוּע. הוֹי כָּמָה עצוּב ונִקרָע לי הלֵב על עֲנָת האָחָת על עֲנָת דוֹלֵב. 6.2.2016