Uncategorized

המחלה שלך

המחלה שלך.. אל תפחד מהמחלה. התיידד עמה, התענג עליה, הענק לה יחס חם ומבין, התעלס איתה באינטימיות. דבר אליה ברוך ובקול שקט. העתר עליה דברי חנופה. הכל טוב יקירתי, מי כמוני מבין לרחשי חיידקייך, קחי, טלי את גופי, השתוללי עליו קצת, עשי בו כחפצך, הרי גם למחלות מגיע קצת חיים, ובילוי זמן במקומות חדשים. נכון, […]

חורף

  קפצתי היום לשלוּלית בּרחוֹב,  להיזכר בּימי ילדוּתי. נִמרָחְתי אפּרקדן על הכּביש המלוּכלך, בקושי נחלצְתי רָטוֹב ומוּבָך. כָּך נודע לי באוֹפן נָהִיר, שאני כּבר אינני צעיר.   הוי החוֹרף שלי, חורפּי האהוּב, לָמָה זֶה, למה עָזַבְתָּני..

כמו יונה (ענת דולב)

  כּמוֹ יוֹנָה לבָנָה טהוֹרָה היא פָּרחָה נִמְלטָה מכלוּבָה המייסֵר המכְאיב בּמִסְתָּרים שֶל גוּף ושֶל נֶפֶש. מָלכָּת הרָדְיוֹ היָפָה אֶת קולָה וחוֹכְמָתָה הוֹתירָה לרָחֵף בחָלל חַיֵינוּ לשָמֵר גָעגוּע צוֹבֵט וקָבוּע. הוֹי כָּמָה עצוּב ונִקרָע לי הלֵב על עֲנָת האָחָת על עֲנָת דוֹלֵב. 6.2.2016

חג ההודייה

חג ההודייה קניתי תרנגול-הודו ענק לכבוד חג ההודייה. הכנתי מקום בתנור הגדול. שכבתי לישון. באמצע הלילה, בעיצומו של חלום אירוטי, שמעתי זעקה מהסלון: "לָמָההה??" קפצתי מהשמיכה. התרנגול ישב על כורסא, מתייפח, דמעות זולגות מעינייו." מה קרה הודי?" נזעקתי. "גם לי יש שם",יבב התרנגול," שמי ראג' קאפּוּר, והשבוע הולכים מיליוני בני אדם לבצע טבח בבני עמי…" […]

ויאמר אלוהים

פסוקו של יום ————— ויאמר אלוהים: "תּהֵא דָתּ!" ותּהִי דָתּ. וירְא אלוהים כּי רָע. ויאמר אלוהים: "תעיפו לי מהעיניים את הדתות המזויינות האלה!" ולא עָָָלָה בּיָדוֹ.

זו אני לצִידךָ

זו אני לצִידךָ ————- קלוֹט אותי, קלוֹט, זו אני לצידְךָ, לפנינוּ מדבּר ורוּח. שָדוֹת מאחוֹר ועַלְוָה ירוֹקה, ובּית קטן שזָנוּחַ. קלוֹט אותי, קלוֹט, כּי הבּית שוֹמם, כָּבְתָה כבר האֵש שבּאָח, ובָּשְביל בּו טעינו, הנִפְתַל הדוֹמם, דָם אַהֲבָתֵנו נשפָּךְ. אין מצפֵּן בידינו, ולא אש שתשרוֹד, חלפוּ השָנים אך המְשכנוּ נדוֹד, קלוֹט אותי איש, קלוט עכשיו, כּי […]

היום לפני

היום לפני ———— היום לפני ארבעים ושתיים שנים קראו לנו קראו לנו והלכנו אחרי חודשים רבּים חזרנו עצובים ועייפים פצועים ותשושים אבלים וכואבים פגועים ומוכּים אך חזרנו חזרנו אל פּרצופיהם מעוּותי המבוכה של מנהיגינו ומבּטם הָתָּר אחר אשמים ולא נותר בּנוּ כּבר כּוח לדבֵּר ולא רצון לענות ושתקנו לנו ——————— יום הכיפורים תשע"ו

עיוורון

את רוב ימי חייהם מעבירים מרבית בני האדם בעוורון . עיניהם ממוקדות בשיפולי ביטנם. והם מתים מיותרים לחלוטין, ידם לופתת את ארנקם.   3

ליל נקמות

ליל נקמות ————– שתיים וחצי בלילה. למרות כדור השינה שמתרוצץ בי , לא מצליח להרדם. אני שרוע על הגב בחושך, מתרגל נשימות נכונות, מתהפך על הצד עייף עד מות, אך השינה לא באה. במטבח, עשרה צעדים ממני .. המקרר רגוע ושלו, חושך מוחלט ושקט בתוכו. מדי מספר דקות הוא פולט אנחת נשימה חלושה. שנתו עמוקה […]

רוב חייהם

את רוב ימי חייהם מעבירים מרבית בני האדם בעוורון . עיניהם ממוקדות בשיפולי ביטנם. והם מתים מיותרים לחלוטין, ידם לופתת את ארנקם.